kayıp zamanın izinde...
clock
1860 yılında giyinme evreleri
1860 yılında giyinmek bir hayli çetrefilli ve uzun süren bir prosedüre sahipti...