kayıp zamanın izinde...
clock
1878 yılında mersin
1878 yılında Mersin

1878 yılında Mersin

Mersin'in gelişmeye ve büyük bir şehire dönüşmesi 19. yüzyılın ortalarına rastlıyor. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapıyor ve adını da bu aşiretten alıyor. 

Özellikle Amerika iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin'in kaderini değiştirir.

Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline geldi.


Kaynak : Michel Paboudjian collection,Service historique de la Défense, Vincennes, Ferdinand Brockes, Quer durch Klein-Asien, Gütersloh, 1900, Souvenirs d'Orient : Album pittoresque des sites, villes et ruines les plus remarquables de la Syrie et de la Côte-d'Asie