memcache baglanti hatasi Zamantika | 19. yüzyılda afyon salonları
kayıp zamanın izinde...
clock
19. yüzyılda afyon salonları

19. yüzyılda Çin İngilizler için bir afyon pazarı konumundaydı. Bunun sonucu olarak Çin’de afyon kullanma alışkanlığı yayılmaya başlamış, ülkede sosyal bir yozlaşma başlamıştı.

Her yerde Afyon salonları doluğ taşıyor ve bunun sonucu olarak da Çin ekonomisi, sosyal yapısı günden güne bozuluyordu.

Bu gidişatı durdurmak için hükümet afyon ticaretini yasaklayarak sıkı önlemler aldı.

Önemli bir gelir kapısı kapanan İngiltere bu durum karşısında sessiz kalmadı ve Afyon Savaşı patlak verdi.

Savaş sonucunda kesin bir zafer kazanan İngiltere Çin'i Hong Kong limanını İngiltere'ye 99 yıllığına kiralamaya ve afyon ticaretini serbest bırakmaya zorladı.

İşte o Afyon salonlarından fotoğraflar...