kayıp zamanın izinde...
clock
19.yy istanbul'unun seyyar berberleri
19.yy İstanbul'unda seyyar berberlerin müşterisi eksik olmazdı.   Özellikle Yenicami meydanı bu tür seyyar berberlerle doluydu.

Seyyar berberler "Lahana kadar baş on paraya traş" diye bağırarak müşteri çağırırlardı.


Osmanlı zamanında Eski berberler saç kesmekle kalmaz diş de çekerler, sünnet de yaparlardı. Tabii bu uğurda kaç kişinin sakat kaldığı veya acılar çektiği bilinmezdi.

Yenicami berberleri enseyi ustura ile kazırlar, buna Tahtakale işi, Acem Traşı derlerdi. Bazen de bütün saçlar kesilir, yalnız tepede bir tutam saç bırakılır ve bunun üstüne de "Ayıp Kapatan" veya "Kel Örten" tabir edilen kalıplara vurulmuş fesler oturturlardı.

Seyyar berberlerin kendilerine göre bir de bıyık kesmeleri vardı. Bıyıklar yalnız alt tarafından, o da dümdüz olmak şartı ile kesilir, uçları dania sipsivri bırakılırdı. Sonra bunlar kilemis veya çürük fındık yağı ile bükülür, sıvazlanır ve terbiye edilirdi. Ve böylelikle dimdik durabilirlerdi.

Berberlerin çoğunluğu "ruhsat tezkeresi" almadan çalıştıkları için iki de bir de belediye çavuşlarının baskınlarına uğrarlardı. Daha uzaktan belediye çavuşlarını görür görmez kaçarlar, müşterilerini yüzü traşlı, yarım kesilmiş saçlarla bırakırlardı.

 Kaynak : Perşembe 1935 Münir Süleyman Çapan