memcache baglanti hatasi Zamantika | girit savaşı sırasında rumlar
kayıp zamanın izinde...
clock
girit savaşı sırasında rumlar
Savaş ilanını kutlayan yunanlılar

Savaş ilanını kutlayan yunanlılar

Akdeniz 'in beşinci büyük adası olan Girit uzun süredir Osmanlı idaresindeydi. Bağımsızlığını kazanan Yunanistan'ın tahrikleri ile çeşitli isyanlarla boğuşan Girit'de Türklere karşı katliamlar artmıştı.

Yunanistan'ın Osmanlı idaresindeki Rumları isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı İmparatorluğu de 17 Nisan 1897'de Yunanistan'a savaş ilan etti. 

Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Edhem Paşa komutasındaki yaklaşık 120.000 askere karşılık Yunanistan Kralı 1. Yorgi'nin veliahdı Konstantin’in kumanda ettiği Yunan ordusu ise 75.000 kişilik bir kuvvetten meydana geliyordu.

Yunan ordusu güneydeki Dömeke’ye doğru çekilirken Edhem Paşa kumandasındaki birlikler doğuya doğru ilerleyerek 8 Mayıs'ta çok büyük stratejik öneme sahip bir liman kenti olan Volos'a girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke’de olacağı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaracağı belli olmuştu. Çünkü Yunanlılar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlılar, Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetli geçen muharebe Osmanlı Ordusu'nun zaferiyle sonuçlandı. 

Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan’ın başkenti Atina'ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Bu konuda Sadrazam Halil Rıfat Paşa II. Abdülhamid'e görüşünü açıkça belirtmiş ve de Atina'ya girilmesi için ricada bulunmuştu. Çünkü Atina'nın alınması Yunanlıların bir nebze olsun bastırılması demekti.

Fakat Avrupa Devletleri'nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı II. Nikolay II. Abdülhamid'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.

Yapılan İstanbul anlaşması Osmanlı Devleti için tam bir fiyaskoydu. Kelimenin anlamıyla cephede kazandıklarımızı masa başında yöneticilerin beceriksizliği ve korkaklığı yüzünden kaybetmiştik.

İşte o Girit sorunu sırasında Yunanistan'da tam bir milliyetçi hezeyan yaşanıyordu. Aşağıdaki görüntüler o günlere ait...


Kaynak : Bibliothèque nationale de France, wikipedia