kayıp zamanın izinde...
clock
ilk hareketli resim- 1878


Sinemanın ilkel halinin mucidi olarak bilinen Eadweard Muybridge o dönemde çok merak edilen ve üzerine bahisler oynanan "bir at dört nala koşerken dört ayağı birden aynı anda yerden kesilir mi?" sorusunu ispatlatmak isteyen dönemin Kaliforniya valisi ve yarış atları sahibi Lelan Stanford tarafından görevlendirilir.

Bunun üzerine atın hareket halindeki görüntüsünü yakalamaya çalışan Muybridge, fotoğraf makinelerinden oluşan bir düzenek kurarak, 1/1000 enstantane hızıyla bu görüntüyü elde eder.

1878 yılında gerçekleştirdiği bu deneyde, yaş kolodyum tekniğiyle dört nala giden bir atın bütün hareketlerini kayıt altına almayı başarmıştır.


Kaynak : Wikipedia