kayıp zamanın izinde...
clock
ilk savaş fotoğrafçılığı: kırım 1855

1853–1856 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, Sardunya ile Rusya arasında meydana gelen Kırım Savaşı 19.yüzyılın en önemli olaylarından biridir.

240.000 kişinin hayatını kaybettiği savaş Rusya'nın yenilgisi ile sonuçlanmıştı. Kırım Savaşı sadece askeri ve politik bakımdan değil  fotografçılık tarihi açısından da önemli bir tarihi olaydır. Fotoğrafçılığın emekleme günleri olmasına rağmen ilk savaş fotoğrafçılığı ve fotojurnalizm Kırım Savaşı sırasında Roger Fenton tarafından yapılmıştır.

1855 yılında 3 yardımcısı ile birlikte cepheye giden Fenton'un yanında hem laboratuvar hem de yatak odası olarak kullandıkları bir at arabası da bulunmaktaydı. Islak levha yöntemini kullandığı için eski bir şarap taşıma aracı olankapalı olan bu arabadan yararlanıyor ve karanlık oda olarak kullanıyordu. Ekipmanı beş fotograf makinesi, 700 cam levha, kimyasal maddeler ve muhtelif araç-gereçten oluşmaktaydı.

Fenton üç aydan daha kısa bir sürede 300 den fazla negatif elde etti. Her ne kadar kullandığı fotograf yöntemi, aşırı sıcakta saatlerce çalışmasına olanak tanımasa da yine de birçok subay, asker, kamp yerleri, muharebeler yüzünden yanmış, yıkılmış yerlere ait birçok fotograf çekti. Her defasında Fotograf Arabasına geri döner, levhaları diğer kimyasal tanklara boşaltır, görüntüleri geliştirmek ve sabitlemek için, kuruyana kadar bir alev üzerinde gezdirir ve son olarak onları verniklerdi.  Tüm bu işlem sırasında bir top güllesinin arabasına çarpıp kötü bir zamanda ışığı içeri almamasını ümit ederdi.  Bu konuda çok şanslıydı, çünkü bu yalnızca bir kez başına geldi.

Hasta ve koleraya yakalanmış bir halde İngiltere'ye dönen Fenton, üç aylık zorlu bir çalışmadan sonra 360 pozlanmış klişe getirmişti. Ancak bu görüntüler, savaşa dair  hayli  yanlış fikirler vermişlerdir; gerçekten de ateş hattının gerisinde iyi mevzilenmiş askerleri göstermektedirler. Çünkü Fenton'un gönderilmesi için gerekli para, kendisini gönderen şirket tarafından savaşanların ailelerini korkutmamak amacıyla savaşın dehşetini görüntülememesi koşuluyla sağlanmıştır. Dönüşünden sonra Fenton'un fotograflarını Londra ve Paris'te sergilediler. (Osmanlı Rus Savaşı'nda Kırım ve Türkiye Mektupları/ Roger Fenton Çeviren Sebla Küçük, Yirmidört yayınları)