memcache baglanti hatasi Zamantika | osmanlı'da okul kızları fotoğrafları
kayıp zamanın izinde...
clock
osmanlı'da okul kızları fotoğrafları
Dersaadet Kız Sanayı Mektebi

Dersaadet Kız Sanayı Mektebi

Türkiye'de fotoğrafçılık sanatının kurucuları olarak tanınan Abdullah Biraderler İstanbul'da Tünel yakınlarında 1858'de bir fotoğrafçı dükkânı açtılar. Abdülaziz ve II. Abdülhamit tarafından ressam-ı hazreti şehriyari (padişah hazretlerinin ressamı) unvanıyla ödüllendirimişlerdi.

Önce Abdülaziz'in, sonra II. Abdülhamid'in saray fotoğrafçılığına atandılar. 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Ruslarla ilişki kurdukları yolundaki bir jurnal üzerine bu görevlerinden alındılar ancak çok geçmeden suçlamalar geri alınarak fotoğrafhanelerine padişahın tuğrasını asmalarına izin verildi.

Dokuz yıl Mısır hıdivinin çağrısı üzerine Kahire'de kaldılar. İstanbul'a döndüklerinde işleri bozuldu ve saray fotoğrafçılığını da kaybettikten sonra stüdyolarını sattılar. Viçen Abdullah 1902'de, Kevork Abdullah 1918'de öldü.

Abdullah Biraderler 40 yıl boyunca İstanbul'daki insan tiplerini ve manzaraları saptayan fotoğraflar çektiler, çeşitli siyasal ve toplumsal olayları, tarihsel ve kültürel değerleri, yapıları gösteren albümler hazırladılar.

İşte Abdullah Biraderlerden kendi dönemlerine ışık tutacak ilginç bir çalışma; 1900'lerin başında Osmanlı'daki okul kızları....