memcache baglanti hatasi Zamantika | padişah ve çariçe kumar oynarsa
kayıp zamanın izinde...
clock
padişah ve çariçe kumar oynarsa

1780'li yıllardan bir karikatür bize dönemim politik gerilimini yansıtıyor.


Osmanlı Padişahı I.Abdülhamit Kutsal Roma İmparatoru ve Avusturya Arşidükü II.Joseph ve Çariçe II. Katerina ile kumar oynuyorlar.

II. Katerina'nın çariçeliği sırasında 3 değişik Osmanlı padişahı (III. Mustafa, I. Abdülhamit ve III. Selim) hüküm sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu ile 2 büyük savaşa giren Çariçe zamanında önce Küçük Kaynarca (1774) daha sonra da (1792) Yaş anlaşması yapılmıştı.

Yaş Anlaşması sonucu büyük toprak kayıplarına ve ağır yenilgiye uğrayan Osmanlılar Kırım'ı da Rusya'ya bırakmak zorunda kalmışlardı.

Karikatür 1780'li yıllarda 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşının öncesindeki gerilimi anlatıyor.


Karikatür de Sultan Ahmet yazsa da aslında o dönemde iktidarda I.Abdülhamit bulunuyor.

 

II Joseph: Arttırın arttırın, kazanmak için düşünmeden arttırmak lazım.


II. Katerina Talih bana kazanç sağlayacaktır. Eğer kaybedersem daha fazla arttırım.


I.Abdülhamit: Beni daha fazla arttırmaya zorluyorlar. Kazanmak veya kaybetmek için...


Son karede de ölümü simgeleyen iskelete kapıdaki görevli: Oynama isteğiniz çok bariz, çünkü sizi geçmek imkansız....Kaynak : Joseph Röm/ Anne S. K. Brown Military Collection, Brown University Library