kayıp zamanın izinde...
clock
1900'lerin başında renkli bir new york