memcache baglanti hatasi Zamantika | 1908 seçiminden enstantaneler
kayıp zamanın izinde...
clock
1908 seçiminden enstantaneler
Galatasaray Lisesi Bahçesinde: İstanbul'daki seçimlerin en büyük merkezi Galatasaray Lisesi'nin ağaçlı bahçesiydi. Sandıklar mühürlenmiş, başlarına süngülü nöbetçiler dikilmişti. İşte o gün mektebin bahçesi.

Galatasaray Lisesi Bahçesinde: İstanbul'daki seçimlerin en büyük merkezi Galatasaray Lisesi'nin ağaçlı bahçesiydi. Sandıklar mühürlenmiş, başlarına süngülü nöbetçiler dikilmişti. İşte o gün mektebin bahçesi.

1908 yılının kasın ayında çıkan Fransız gazeteleri Osmanlı İmparatorluğunda yapılan seçimlere çok büyük bir yer ayırmaktaydılar.

Mesele bu gazetelerden biri diyordu ki: Osmanlı'da bilhassa İstanbul'da baş döndürücü bir seçim faaliyeti göze çarpmaktadır. Her 50.000 erkek vatandaşa karşılık bir mebus seçilecektir.

Seçmenlerin 25 yaşından yukarı olmaları şarttır. Mensup oldukları ırk ve din mevzubahis değildir. Hangi ırktan ve hangi dinden olursa olsunlar sadece kadın olmamaları gereklidir.

Seçimi yöneten kurulda Şeyhülislamın ve muhtelif kiliselerin temsilcileri de bulunmaktadır.


 Kaynak : Hayat