kayıp zamanın izinde...
clock
osmanlı'nın efes'i
Efes'te yeni arkeolojik kalıntıların bulunması tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı.

Efes'te yeni arkeolojik kalıntıların bulunması tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı.

Klasik Yunan döneminde İyonya'nın oniki şehrinden biri olan Efes bugünkü Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi bir bölge...

Efes sadece Yunan ve Roma tarihi için değil ayrıca hristiyanlık tarihinde de çok önemli bir yere sahip bir şehirdi.  Meryem Ana'nın evinin Efes'te olduğu iddiası da bu önemi arttırıyordu.

İşte bu sebeplerle 20.yy'ın başında özellikle Hristiyanların Efes'e ilgisi çok artmıştı.