memcache baglanti hatasi Zamantika | osmanlı'nın efes'i
kayıp zamanın izinde...
clock
osmanlı'nın efes'i
Meryem Ana'nın evinin bulunuş hikayesi de çok ilginçtir. 1800lü yılların başında Catherine Emmerich adında bir Alman kadın ömründe doğduğu yöreden hiç ayrılmadığı halde Meryem Ana’nın evinin yerini tarif eder. 1891 de Henry Jung yönetiminde bir heyet Ermi

Meryem Ana'nın evinin bulunuş hikayesi de çok ilginçtir. 1800lü yılların başında Catherine Emmerich adında bir Alman kadın ömründe doğduğu yöreden hiç ayrılmadığı halde Meryem Ana’nın evinin yerini tarif eder. 1891 de Henry Jung yönetiminde bir heyet Ermi

Klasik Yunan döneminde İyonya'nın oniki şehrinden biri olan Efes bugünkü Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan tarihi bir bölge...

Efes sadece Yunan ve Roma tarihi için değil ayrıca hristiyanlık tarihinde de çok önemli bir yere sahip bir şehirdi.  Meryem Ana'nın evinin Efes'te olduğu iddiası da bu önemi arttırıyordu.

İşte bu sebeplerle 20.yy'ın başında özellikle Hristiyanların Efes'e ilgisi çok artmıştı.