kayıp zamanın izinde...
clock
yüzyılın başında adana
Adana'da Pazar

Adana'da Pazar

Türkiye'nin ve Osmanlı İmparatorluğunun en önemli şehirlerinden biri olan Adana ilk olarak Selçuklular zamanında Türklerin eline geçmişti.

Daha sonra hakimiyeti tekrar Bizanslılara geçen Adana Memlük Sultanı'na devredilmiştir. Tekrar Osmanlıların eline geçtikten sonra da bölgenin merkezi olmaya devam etmiştir.