kayıp zamanın izinde...
clock
yüzyılın başında trabzon
Trabzon'un olmazsa olmazı: Horon çeken Trabzonlular

Trabzon'un olmazsa olmazı: Horon çeken Trabzonlular

Trabzon 1461 yılında Pontus kralı David Komnenos'un Mahmut Paşa'nın yakını olan başmabeycisi Yorgi Amiruki'nin aracılığıyla direnmeden kenti teslim etmesinden sonra Türk egemenliği altına girmişti.


Türk egemenliği altındaki şehirde bir çok ermeni ve rum da yaşamaktaydı.

Mondros Mütarekesi'nin ardından bölgede bir Pontus Devleti'nin kurulması hatta daha çok destek bulan bir proje olarak yeni kurulacak Ermenistan'a liman kenti olarak verilmesi gündeme geldiğinde Trabzonlular 12 Şubat 1919 tarihinde Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti'ni kurarak Osmanlı Devleti'ne bağlılığın korunması için mücadele etmeye karar vermişlerdi.Kaynak : Levantine Heritage