kayıp zamanın izinde...
clock
1900 yılından 2000 yılı

1900 yılındaki bu resimlerde 2000 yılının nasıl olacağı hayal ediliyor...