memcache baglanti hatasi Zamantika | 20.yüzyılın başında mersin
kayıp zamanın izinde...
clock
20.yüzyılın başında mersin
Mersin'de bir bayram günü. Amerikan ve Yunan Byaraklarıdikkat çekiyor. Fotoğrafın İşgal günlerinden olduğu düşünülebilir.

Mersin'de bir bayram günü. Amerikan ve Yunan Byaraklarıdikkat çekiyor. Fotoğrafın İşgal günlerinden olduğu düşünülebilir.

Mersin'in gelişmeye ve büyük bir şehire dönüşmesi 19. yüzyılın ortalarına rastlıyor. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapıyor ve adını da bu aşiretten alıyor.

Özellikle Amerika iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova'da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin'in kaderini değiştirir.

Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova'nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline geldi.

Şehrin bugünkü durumuna gelmesinde, şu anda çok küçük bir azınlık olsalar da Levantenlerin önemi yadsınamaz. Fotoğrafların bir çoğu da zaten onların arşivlerinden...Kaynak : Levantine Heritage