memcache baglanti hatasi Zamantika | bir zamanlar yuvamız girit 1911-1920
kayıp zamanın izinde...
clock
bir zamanlar yuvamız girit 1911-1920
Heraklion Merkezde yaz 1920

Heraklion Merkezde yaz 1920

250 yıllık Osmanlı yönetimi altında bulunan Girit daha sonra Yunanistan'a bağlandı. Mübadele sonrası ise Girit'te Türk varlığı sona erdi.

Fotoğraflar mübadele öncesi Yunan egemenliği altındaki Girit'e ait...

1910'lar ve 1920'lerde çekilen fotoğraflarda adadaki türk varlığı dikkat çekiyor.Kaynak : Frédéric Boissonnas