memcache baglanti hatasi Zamantika | büyük harbe girerken 1914
kayıp zamanın izinde...
clock
büyük harbe girerken 1914
1. Dünya Savaşı başlarken İttihat ve Terakki kapitülasyonları kaldırmaya karar vermişti. Kapitülasyonlar kalkarken bu büyük olay memleketin her yerinde sevinçle karşılanmıştı. Resim kapitülasyonların kaldırılmasını kutlamak üzere Sultanahmet meydanında ya

1. Dünya Savaşı başlarken İttihat ve Terakki kapitülasyonları kaldırmaya karar vermişti. Kapitülasyonlar kalkarken bu büyük olay memleketin her yerinde sevinçle karşılanmıştı. Resim kapitülasyonların kaldırılmasını kutlamak üzere Sultanahmet meydanında ya

1. Dünya Savaşı başlarken Osmanlı İmparatorluğu'nda da hummalı bir çalışma başlamıştı. Ülkenin bütün vatanseverleri savaş hazırlıklarında pay sahibi olmak istiyordu. İşte o zamanlardan birkaç kare...