kayıp zamanın izinde...
clock
kadınlar otomobille tanışıyor 1910

1910'lu yılların başlarından ilk kadın şoförler...