memcache baglanti hatasi Zamantika | istanbul'da ilk otomobiller 1924
kayıp zamanın izinde...
clock
istanbul'da ilk otomobiller 1924
İlhami Bey'in Opel'i köprü üstünde...

İlhami Bey'in Opel'i köprü üstünde...

1924 yılında İstanbul'da bulunan birkaç hususi otomobilden biri de Bay İlhami Mazhar'a ait olan bu Opel marka otomobildi.

İlhami Mazhar köprü üstünde durup rahatça otomobilinin resmini çekiyor, sonra Ayasofya önünde müşkülatsız kendi resmini çektirebiliyordu.

İlhami Mazhar 1924 İstanbul'undan bahsederken "o günlerde otomobille dolaşmak ne rahat şeydi, bilemezsiniz!" diyordu.

 Kaynak : Hayat