memcache baglanti hatasi Zamantika | karşı yakadan göç hikayesi 1923
kayıp zamanın izinde...
clock
karşı yakadan göç hikayesi 1923

Yunan Ordusunu sevinçle karşılayan İzmirli Rumlar "Küçük Asya Felaketi" dedikleri savaş kaybedildikten sonra akın akın Yunanistan'a kaçmaktaydılar.

Şehirde muhacirleri barındırmak için yer kalmamıştı.

Atina'nın her tarafında Akropol Tepesine çadırlar kurulmuş bu da yetmeyince Anadolulu Rumların bir kısmı Atina Tiyatro Salonuna yerleştirilmişti. Her aileye bir loca tahsis olunmuştu.

İşgalci kuvvetleri coşkuyla karşılayanlar, onlar yenilgiye uğrayınca yüzyıllardır yaşamaktan olduğu evlerinden kaçmak zorunda kalmışlardı.

İzmir'in İşgalinde KutlamalarKaynak : Hayat