kayıp zamanın izinde...
clock
sürrealist sinemanın ilk örneği


Anémic Cinéma, Marcel Duchamp tarafından yapılmış dadaist, sürrealist ya da deneysel bir filmdir.

Filmde Duchamp'ın Rotorelief diye adlandırdığı dönen şekiller vardır. Alteregosu Rrose Sélavy adıyla yayınladığı bu filmde Duchamp'na, Man Ray ve Marc Allégret yardımcılık etmişlerdir.

Retroreliefler karton üzerine çizilmişlerdir. Duchamp bunları fonograf üzerinde çevirerek 3 boyutlu görüntüye yakın etkiler elde etmiştir. Daha sonra bunlardan yüzlerce yapan Duchamp büyük hikmet olarak kabul ettiği retrorelieflerini Paris mucitler sergisine satılmaları için gönderir.

Sonuç: Daha önce görülmemiş ticari bir başarısızlık. Daha sonra bazı optik bilimciler bunların tek gözünü kaybeden insanlar için 3 boyutlu görme yeteneklerini yeniden kazanma için kullanılabileceğini düşünmüşlerdir.Kaynak : wikipedia