memcache baglanti hatasi Zamantika | svastika'nın masum zamanları
kayıp zamanın izinde...
clock
svastika'nın masum zamanları
Coca bile 1925 yılında uğur amaçlı svastika şekilnde açacak yapmıştı.

Coca bile 1925 yılında uğur amaçlı svastika şekilnde açacak yapmıştı.

Nazi Almanya'sının simgelerinden biri olmasından dolayı swastika işareti günümüzde tabu olarak görülmekte ve radikal ırkçılar hariç neredeyse hiç kullanılmaktadır.

Oysa ki Svastika kelimesi Sanskritçe'deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. "İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak" anlamlarına gelir.

Evrensel olduğu düşünülen bu sembolün doğal olarak birçok medeniyet ve kültürde kullanılmıştır. Svastika Hinduizm, Budizm ve Jainizm'e göre kutsaldır. Pek çok antik uygarlıkta görülür. Örneğin Orta ve Güney Amerika medeniyetlerinde, özellikle Mayalar, Navarrolarda görülür.


Mezopotamya'da da bulunan pek çok sikkede svastika görülür. Erken dönem Hristiyanlıkta ve Bizans İmparatorluğu'nda da svastika kullanıldığı görülmüştür. Gamalı haç ismi Bizans döneminde kullanılmaya başlanmıştır.

İslam sanatlarında da svastika sembolü kullanılmıştır. Kazakistan'ın Türkistan kentinde bulunan Ahmet Yesevi (1093-1156) Türbesi, ana kapının sağ tarafında değişik tasvir edilmiş bir svastika, ana kapının sol tarafında ise yaygın olarak bilinen haliyle bir svastika bulunmaktadır.

Svastika'nın Nazilerin insanlığa karşı suçlarını hatırlatmadan önceki kullanımları genel olarak "şans getirmesi" amaçlı idi...

İşte ilginç svastika kullanımları....Kaynak : wikipedia