memcache baglanti hatasi Zamantika | tabanca jartiyeri
kayıp zamanın izinde...
clock
tabanca jartiyeri

Keith's Vodvil Tiyaro grubunun güzel oyuncusu Mary Jayne için güvenlik ön planda geliyor.


Bu yüzden silahı ile kendini korumaya almış.


Yıl 1922 ama basın aynı...