kayıp zamanın izinde...
clock
1933 yılından reklamlar
1933 yılının reklamları o zamanki hayata dair bize birçok ipucu veriyor.. .


Kaynak : Foto Süreyya 1933