memcache baglanti hatasi Zamantika | 1935'de ideal güzellik
kayıp zamanın izinde...
clock
1935'de ideal güzellik


Kaynak : Perşembe 1935