kayıp zamanın izinde...
clock
1935'de ideal güzellik


Kaynak : Perşembe 1935