kayıp zamanın izinde...
clock
1945'lerde yayalar nasıl olacak?


Kaynak : Perşembe 1935