memcache baglanti hatasi Zamantika | 30'lu yıllardan turizm kareleri
kayıp zamanın izinde...
clock
30'lu yıllardan turizm kareleri
İşte 1933 yılında turist peşinde olan bir faytoncu... Turist gezdiren faytoncuların özel kasketi olur ve bunların üzerinde de numaralar vardı.

İşte 1933 yılında turist peşinde olan bir faytoncu... Turist gezdiren faytoncuların özel kasketi olur ve bunların üzerinde de numaralar vardı.

1870’de İstanbul’u Paris’e bağlayan “ Orient Expres (Şark Demiryolu)” nun açılışı, Türkiye'ye gelen turist sayısının daha sonraki artışında etkili olmuştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Özellikle ulaşım sektörünü başta olmak üzere turizmle ilgili sektörlerde canlanma başlamıştı. Türkiye’nin turizmle ilgili örgütlenme faaliyetlerini sürdürmek üzere Atatürk tarafından “ Seyyabın Cemiyeti” kurulmuştu.

30'lu yıllarda turistler için İstanbul gizli bir cennet idi.   Özellikle deniz yolu ile gelen turist sayısında büyük bir artış olmuştu.


İstanbul'u gezmek için turistlerin kullandığı en önemli araçlar ise faytonlardı. Çok defa turist gezdiren faytonların Sultanahmet meydanından Ayasofya'nın önünden geçip Süleymaniye'ye doğru konvoy halinde geçtikleri görülürdü.

O zamanlar bile bütün turistlere verilen lakap aynı idi: Coni. Çocuklar da bu faytonları kovalar ve conilerden bahşiş isterlerdi.