memcache baglanti hatasi Zamantika | büyük buhran'dan acı hatıralar
kayıp zamanın izinde...
clock
büyük buhran'dan acı hatıralar
ABD'nın azılı gangsterlerinden AL Capone'un dağıttığı bedava çorba için kuyruk

ABD'nın azılı gangsterlerinden AL Capone'un dağıttığı bedava çorba için kuyruk

Büyük Buhran 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden tarihin en büyük ekonomik krizine verilen isimdir. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da (özellikle de sanayileşmiş ülkelerde) yıkıcı etkiler yaratmıştı.

1929 Bunalımı temelde Amerika’da borsanın çöküşüne ithaf edilse de; o yıllarda yeryüzündeki ekonomik koşullara, krizin büyüklüğü ve etkisine bakıldığında Büyük Dünya Bunalımı adını almayı hakettiği açıkça görülmektedir.

Bunalım dünyada 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin %42 oranında ve dünya ticaretinin de %65 oranında azalmasına neden olmuştur. 1929 yılına kadar dünyada oluşan diğer krizlere bakıldığında dünya ticaretinin en fazla %7 oranında düştüğü düşünülürse 1929 bunalımının ne derece etkili olduğu tahmin edilebilir.
Kaynak : wikipedia, english.illinois.edu