memcache baglanti hatasi Zamantika | güzel sanatlar talebesinin balosu
kayıp zamanın izinde...
clock
güzel sanatlar talebesinin balosu
Güzel Sanatlar Akademisinin balosu 1934 yılında gazetelere böyle yansımıştı.


Kaynak : Cumhuriyet Mart 1934