kayıp zamanın izinde...
clock
otuzlardan bir çapkınlık hikayesi


Kaynak : Perşembe 1935