memcache baglanti hatasi Zamantika | otuzlardan bir çapkınlık hikayesi
kayıp zamanın izinde...
clock
otuzlardan bir çapkınlık hikayesi


Kaynak : Perşembe 1935