kayıp zamanın izinde...
clock
sepetlerle denge 1930
Londra'nın meşhur Sepet Jim'i bir antreman sırasında: Yıl 1930