kayıp zamanın izinde...
clock
1941 yılında türk süvarileri


Kaynak : Cephe 1941