memcache baglanti hatasi Zamantika | dev daktilo fuarda
kayıp zamanın izinde...
clock
dev daktilo fuarda
Normal bir daktilodan 1728 kere daha büyük olan bu daktilo belki de filler içindi.

Normal bir daktilodan 1728 kere daha büyük olan bu daktilo belki de filler içindi.

New York'daki fuar için üretilen bu 14 tonluk devasa makine, standart daktilo olan Underwood Master'dan 1728 defa daha büyüktü.

Yapılması tam 3 sene sürmüştü. Her bir basım kalıbı 45 pound, taşımak için kullanılan alet 3500 pounddur.

Üzerine yazı yazılan kağıt 9x12 feet büyüklüğünde ve şerit 5 inch kalınlığında ve 100 feet uzunluğundadır.

"Dev"i New York Dünya fuarın taşımak için iki vagon gerekmiştir.


Kaynak : New York Public Library