kayıp zamanın izinde...
clock
dünya savaşının partizanları
Polonyalı partizanlar çatışmaya hazırlanıyorlar.

Polonyalı partizanlar çatışmaya hazırlanıyorlar.

Yabancı bir güç veya bir ordu işgali veya idaresi altında bulunan bir bölgenin kontrolüne direnmek için kurulmuş düzensiz askeri kuvvetlere Partizanlar denir.

Bu terim II. Dünya Savaşında bazı Alman işgali veya idaresindeki ülkelerde kullanılmaya başlanmıştır.

Özellikle sovyet ve yugoslav partizanlar Nazi askerleri için büyük sorun yaratmışlardı.

Bilhassa Belarus'ta faal olan Sovyet partizanları Alman askerlerini taciz etmeye ve onların bölgelerindeki operasyonlarını aksatmayı başardılar. 

Komünist Yugoslav partizanlar Yugoslav Halkın Kurtuluşu Savaşında memleketlerini kurtaran önder kuvvet idi.
Kaynak : dieselpunks.org