kayıp zamanın izinde...
clock
her yerde övgülerle karşılanmak ister misiniz? 1940
1940 yılından çok güzel bir reklam....


Kaynak : Akbaba 1940