kayıp zamanın izinde...
clock
nazi orduları paris yolunda
21 Haziran 1940'ta, Fransa'nin teslim olmasından bir gün önce, bir Alman tankı Aisne Nehri'ni geçerken.

21 Haziran 1940'ta, Fransa'nin teslim olmasından bir gün önce, bir Alman tankı Aisne Nehri'ni geçerken.

10 Mayıs 1940 günü, 110 yedek tümen tarafından desteklenen 190 tümenden meydana gelmiş bir Alman ordusu, 91 Fransız tümeni, 12 Belçika tümeni, 12 İngiliz tümeni, 1 Polonya tümeni ve küçük bir Hollanda ordusu tarafından müdafaa edilmekte olan batı cephesine taarruza geçti.

Almanların savaş planı ise ancak şubatta kesin şeklini alıyordu. Belçika ve Hollanda'ya yönelen saldırılarla Manş Limanını ve Paris'i ele geçirmek.


Kaynak : The Atlantic