kayıp zamanın izinde...
clock
atom bombasının altında 5 kişi

1957 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri oldukça tehlikeli bir deney yaptı.

5 gönüllü ve gönülsüz bir kameramanın tam üstünde 3000 metrede 2KT (kiloton) gücünde bir F-892dan fırlatılmış atom bombası patlatıldı.

Havada infilak eden atom bombası yerdekilere etki yapmadı. Daha da ilginci  nükleer serpinti bile bu 6 kişiyi fazla etkilemedi. Hepsi ileri yaşlarda ecelleriyle öldüler.
Kaynak : Atom Central youtube