kayıp zamanın izinde...
clock
kutup ayısını süt ile beslemek
Kuzeyde Çukçi Denizi ile çevrilen yarımada doğudan Bering Boğazı güneyden de Bering Denizi ile çevrili olan Çukçi yarımadası insan yoğunluğunun en az olduğu bölgelerden birisidir.

Vahşi yaşamın hüküm sürdüğü bölgeye giden Sovyet bilimadamları bölgenin asli sakinleri Kutup ayıları ile çok iyi ilişkiler kurmayı başarmışlardı.


Kaynak : English Russia