kayıp zamanın izinde...
clock
ahlaksızlığın sebebi fizikiymiş


Kaynak : Akşam 1961