kayıp zamanın izinde...
clock
baloya dilenci girdi


Kaynak : Tercüman 1964