memcache baglanti hatasi Zamantika | baloya dilenci girdi
kayıp zamanın izinde...
clock
baloya dilenci girdi


Kaynak : Tercüman 1964