memcache baglanti hatasi Zamantika | demirperdeyi delen türk orkestrası
kayıp zamanın izinde...
clock
demirperdeyi delen türk orkestrası
Soğuk savaş yıllarında demir perde adı verieln Sovyet yanlısı ülkelerle NATO üyesi bir ülke olan Türkiye'nin ilişki kurması hiç de kolay değildi.

Kapı komşumuz Bulgaristan'da bile konser vermek büyük olay sayılıyordu.

İşte Durul Gence ve arkadaşları bu perdeyi 1969 yılında biraz da olsun aralamayı başarmışlardı.


Kaynak : SES HAZİRAN 1969