memcache baglanti hatasi Zamantika | tenis oynayanlar ahlaksız oluyormuş
kayıp zamanın izinde...
clock
tenis oynayanlar ahlaksız oluyormuş


Kaynak : Tercüman 1964