kayıp zamanın izinde...
clock
üzüm üzüme baka baka