kayıp zamanın izinde...
clock
1974 yılbaşı'nda beyoğlu
1974 yılının ilk saatlerinde Arşak Palabıyıkyan ( Groucho Marx filmlerinde Groucho karakterinin ismi), Caniler kralı Killing ve Sylvie Vartan Beyoğlu'nda


Kaynak : Gün 1974