memcache baglanti hatasi Zamantika | akdeniz tipi evleri yıkmak yasak
kayıp zamanın izinde...
clock
akdeniz tipi evleri yıkmak yasak


Kaynak : Gün Ocak 1974